ACTief werken en leven - Training

‘ACTief werken en leven’ is een evidence-based trainingsprogramma op maat van uw organisatie dat de prestaties en de geestelijke gezondheid van uw werknemers verbetert.

Individueel Coaching Traject

Het Individueel Coaching Traject bevordert de psychologische flexibiliteit van uw werknemer zodat deze het beste uit zichzelf en uit zijn persoonlijk en professioneel leven kan halen. 

Team Coaching Traject

Het Team Coaching Traject bevordert de effectiviteit van een team.  We leren uw werknemers hoe ze hun team, aan de hand van Acceptance and Commitment Training en aan de hand van het werk van nobelwinnares Elinor Ostrom, stap voor stap tot een succesvolle team kunnen transformeren.  We helpen uw werknemers om te verhelderen waarvoor ze als team willen staan zodat ze deze kennis kunnen gebruiken om zichzelf te motiveren om hun prestaties te verbeteren.  Uw werknemers leren daarnaast vaardigheden om gedachten en gevoelens op een effectieve manier te hanteren zodat de invloed op de teamwerking veel minder wordt.

Leiderschapstraining

De leiderschaptraining bevordert transformationele leiderschapsvaardigheden.  Deze vaardigheden verbeteren de productiviteit en de effectiviteit op de werkvloer.  Hoewel het belang van deze vaardigheden algemeen gekend is, is de implementatie in de praktijk vaak moeilijk.  Acceptance and Commitment Training helpt de deelnemers om deze vaardigheden in de praktijk te brengen, ook in stresserende situaties (reorganisatie, conflicten, …).  

Safety Commitment Training

Safety Commitment is de sleutel tot duurzame veiligheid op de werkvloer, maar wordt in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Hierdoor renderen de investeringen in veiligheid vaak niet optimaal.  MindTrap Solutions wil u helpen om uw Return On Safety Investment te verhogen. Safety Commitment Training is een wetenschappelijke en innovatieve methode om veiligheid op de werkvloer te verbeteren door het Safety Commitment van uw werknemers te versterken.  Uw werknemers zullen veilig werken, niet alleen omdat ze moeten, maar ook omdat ze het zelf belangrijk vinden, beter gevaren opmerken en mentale obstakels voor veilig gedrag beter hanteren.

Leren slapen

Slapeloosheid is een veel voorkomend probleem.  Eén op drie volwassenen heeft geregeld slechte nachten.  Eén op tien volwassenen lijdt aan chronische slapeloosheid. Slapeloosheid vermindert de levenskwaliteit en belemmert het dagelijkse functioneren.  Mensen met slapeloosheid voelen zich moe, zijn minder alert, hebben moeite om zich te concentreren en zijn prikkelbaar. De impact van slapeloosheid beperkt zich niet tot het privéleven.  Ook op de werkvloer laat slapeloosheid sporen na.  De productiviteit vermindert.  De kans op fouten, ongevallen en ziekteverzuim neemt toe.  Ook de tevredenheid, de werksfeer en de stressbestendigheid gaan erop achteruit.  Wij helpen u om de slaapkwaliteit in uw bedrijf te bevorderen zodat de gezondheid, de levenskwaliteit en de productiviteit van uw werknemers erop vooruit gaat.  Neem vrijblijvend contact voor informatie over ons aanbod: slaap-o-meter, workshop of intensieve begeleiding.