Psychische problemen zijn alomtegenwoordig op de werkvloer

  • Ongeveer één op vijf werknemers heeft psychische problemen.
  • Ongeveer één op drie werknemers ervaart stress en stressgerelateerde beperkingen.
  • Ongeveer 75 % van de werknemers met psychische problemen zoekt geen professionele hulp.

 

Psychische problemen kosten de werkgever handenvol geld

Absenteïsme

Ongeveer 32 % van de kosten is toe te schrijven aan ziekteverzuim.  Wanneer psychische problemen onbehandeld blijven, leiden ze vaak tot een langdurige periode van afwezigheid.

Presenteïsme

Ongeveer 60 % van de kosten zijn kosten ten gevolge van presenteïsme. Presenteïsme wil zeggen dat werknemers naar het werk komen terwijl ze, ten gevolge van ziekte, minder kunnen presteren. Presenteïsme komt vaker voor bij witte boord beroepen.

Personeelsverloop

Ongeveer 8 % van de kosten is toe te schrijven aan personeelsverloop.

Return On Investment

Acceptance and Commitment Training bevordert de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit. Dit leidt tot een verbetering van de prestaties en het welzijn van uw werknemers alsook tot een vermindering van absenteïsme, presenteïsme en personeelsverloop. Investeringen in de geestelijke gezondheid van uw werknemers hebben een hoge return on investment. Ze betalen zichzelf dubbel en dik terug.