Doel

Acceptance and Commitment Training is een evidence-based training gericht op het verbeteren van de prestaties en het welzijn van uw werknemers.

Doelgroep

Acceptance and Commitment Training is geschikt voor alle werknemers die hun geestelijke gezondheid en hun prestaties willen verbeteren, ongeacht de sector van tewerkstelling en ongeacht de aan- of afwezigheid van psychische problemen.

Methode

Acceptance and Commitment Training bevordert de psychologische flexibiliteit van uw werknemers aan de hand van twee kernvaardigheden.

Mindfulness

Uw werknemers leren hun aandacht te richten op wat ze doen en psychologische hindernissen op een effectieve manier te hanteren zodat de invloed ervan veel minder wordt.  Uw werknemers leren werkbaar gedrag vol te houden ondanks psychologische hindernissen (frustratie, angst, onzekerheid, …) en niet-werkbaar gedrag op te merken en bij te sturen.

Waardegerichte actie

Uw werknemers leren acties te ondernemen die aansluiten bij hun waarden en bij de waarden van de organisatie.  We helpen hen te verhelderen waarvoor ze in hun leven en hun werk willen staan zodat ze deze kennis kunnen gebruiken om zichzelf te motiveren om hun leven en hun werk te verbeteren. 

Resultaten

De effectiviteit van Acceptance and Commitment Training in een werkomgeving werd in diverse wetenschappelijke studies aangetoond.

Geestelijke gezondheid

ACT verbetert de geestelijke gezondheid van werknemers.   De prevalentie van burn-out, angst en depressie vermindert.  Werknemers kunnen werkgerelateerde stress beter hanteren. Ook de tevredenheid van werknemers gaat er sterk op vooruit. Absenteïsme en presenteïsme verminderen aanzienlijk.

Leervermogen

ACT bevordert het vermogen om nieuwe vaardigheden te leren zodat andere werkgerelateerde trainingen effectiever zijn.  Werknemers vertonen meer bereidheid om nieuwe vaardigheden te leren.  De kans dat nieuwe vaardigheden op een doeltreffende manier in de praktijk toegepast worden vergroot aanzienlijk.

Performantie

De prestaties van de werknemers verbeteren aanzienlijk, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Innovatie

De weerstand tegen verandering in de organisatie neemt af.  De openheid voor en de toewijding aan verandering neemt toe.