Mensen die een doel hebben in het leven, hebben meer kans op een langer leven. Dat moet blijken uit een onderzoek bij 7.000 Amerikanen dat verschenen is in Psychological Science.

Psychologen van de Carleton University onderzochten de fysieke en mentale gezondheid van 7.000 Amerikanen tussen 20 en 75 jaar. In eerste instantie kregen ze een vragenlijst over wat ze van het leven verwachtten. 14 jaar later werden de respondenten opgevolgd.

Bij dat tweede onderzoek bleek dat de mensen die bepaalde doelen stelden in hun leven hun mederespondenten die dat niet deden, hadden overleefd. Ze leefden langer en werden ook gezonder ouder. Bovendien was er geen verband met hun leeftijd noch het feit of ze al dan niet met pensioen waren gegaan.

De onderzoekers besluiten dan ook dat een doel in je leven hebben, goed voor je blijkt te zijn tijdens je volwassen leven. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen met een zeker doel voor ogen ook beter op hun gezondheid letten en fysiek fitter zijn.

“In deze studie hebben we een langer leven kunnen aantonen, maar andere studies hebben ook al aangetoond dat mensen zich gezonder voelen”, reageert Patrick Hill van de Carleton University bij de BBC. “Een gevoel van richting hebben in je leven of een bepaald doel nastreven in je dagelijkse leven, heeft duidelijk een voordeel”, besluit hij. “Je leeft langer, of je dat doel nu bereikt of niet.”