Wat is psychologische flexibiliteit?

Psychologische flexibiliteit is het vermogen om op een bewuste, open en aandachtige manier het contact met het huidige moment aan te gaan en effectief acties te ondernemen die aansluiten bij je waarden en doelen.

Hoe groter je psychologische flexibiliteit,

  1. hoe beter je je kan concentreren op wat je doet,
  2. hoe beter je je gewenste en ongewenste gevoelens, gedachten en gewaarwordingen kan hanteren,
  3. hoe beter je vermogen om gedrag, op basis van de vereisten van de situatie en in functie van waarden en doelen, te veranderen of vol te houden. 

Psychologische flexibiliteit helpt je om het beste uit jezelf te halen en je leven zinvol te maken.

Wat is het belang van psychologische flexibiliteit op de werkvloer?

  • Geestelijke gezondheid

Psychologisch flexibele werknemers hebben een betere geestelijke gezondheid.  Psychologische flexibiliteit vermindert het risico op burn-out en andere psychische problemen, in het bijzonder bij werknemers in contact met klanten.

  • Performantie

Psychologisch flexibele werknemers presteren beter.  Ook hun vermogen om nieuwe vaardigheden te leren is beter.  Wanneer werknemers nieuwe vaardigheden moeten leren, presteren de psychologisch flexibele werknemers beter.

  • Contextgevoeligheid

Psychologisch flexibele werknemers bezitten het vermogen om doelgerelateerde opportuniteiten in hun omgeving op te merken en er doelgericht op te reageren.  Wanneer een organisatie een interventie gericht op het verhogen van jobcontrole implementeert, dan zullen de psychologisch flexibele werknemers deze verandering beter opmerken en er beter gebruik van maken.  Deze interventies hebben meer effect op het welzijn en de tevredenheid van psychologisch flexibele werknemers.

Acceptance and Commitment Training bevordert de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit. Dit leidt tot een verbetering van de prestaties en het welzijn van uw werknemers. Iedere werknemer, ongeacht de functie of de positie, heeft baat bij deze training.