BRUSSEL – Een derde van de werkzoekenden in België kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). ‘De kost voor de maatschappij loopt op tot 3,4 procent van het bruto binnenlands product’, zegt Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal van de Oeso.

‘Geestelijke gezondheidsproblemen bij de beroepsbevolking zijn een groot probleem geworden in België, net als in de meeste andere ontwikkelde economieën’, aldus Leterme. ‘Het verlies aan productiviteit plus de kost van de zorg en de sociale bijstand bedraagt 3,4 procent van ons bbp.’

Een derde van de aanvragen voor een invaliditeitsuitkering gebeurt nu op basis van een geestelijk probleem. Bij de patiënten die wel aan het werk zijn, meldt vier op de vijf een verminderde productiviteit. ‘De problematiek is te lang verwaarloosd door de beleidsmakers’, analyseert Leterme. ‘Er rust een taboe op.’

Nochtans heeft ons land volgens de OESO een goede basis om het probleem aan te pakken. ‘België heeft een vooruitstrevende wetgeving rond preventie van psychische problemen op de werkvloer’, zegt Veerle Miranda, die het onderzoek heeft geleid. ‘Zo zijn bedrijven bijvoorbeeld verplicht een risicoanalyse en een preventieplan op te stellen. Alleen geniet die wet geen ruime bekendheid en zijn de sancties te laag.’

De Oeso heeft ook lof voor onze hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, die een verschuiving van opnames in het ziekenhuis naar zorg in de thuisomgeving beoogt.

‘Die reorganisatie komt weliswaar later dan in sommige andere Europese landen, maar ze is ook ruimer. De hervorming is de ideale gelegenheid om de samenwerking met arbeidsbemiddelingsdiensten, arbeidsgeneesheren en bedrijven te verhogen’, besluit Miranda.

Jo De Cock, topman van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), belooft alvast een betere relatie tussen alle actoren. ‘In 2012 zijn er al belangrijke stappen gezet en dit jaar maken we werk van een betere uitwisseling van gegevens’, besluit hij.

Bron: Standaard