Sommige mensen halen meer uit een training dan anderen. Hoe komt dit? Psychologische flexibiliteit biedt een verklaring! Hoe groter je psychologische flexibiliteit, hoe groter je leervermogen. Hoe kan je je psychologische flexibiliteit en je leervermogen bevorderen?

Leer ongewenste psychologische hindernissen te hanteren
Bij het leren en toepassen van nieuwe vaardigheden komen er onvermijdelijk allerlei psychologische hindernissen (angst, frustratie, onzekerheid, …) op.
Wanneer je leert om deze op een doeltreffende manier te hanteren (in plaats van je erdoor te laten leiden), neemt je […]