Sommige mensen halen meer uit een training dan anderen. Hoe komt dit? Psychologische flexibiliteit biedt een verklaring! Hoe groter je psychologische flexibiliteit, hoe groter je leervermogen. Hoe kan je je psychologische flexibiliteit en je leervermogen bevorderen?

Leer ongewenste psychologische hindernissen te hanteren

Bij het leren en toepassen van nieuwe vaardigheden komen er onvermijdelijk allerlei psychologische hindernissen (angst, frustratie, onzekerheid, …) op.

Wanneer je leert om deze op een doeltreffende manier te hanteren (in plaats van je erdoor te laten leiden), neemt je vermogen om te bij leren aanzienlijk toe. Het helpt je om werkbaar gedrag vol te houden ondanks deze psychologische hindernissen en het verhoogt de bereidheid om niet-werkbaar gedrag kritisch te bekijken en bij te sturen. Je hoeft de confrontatie immers niet uit de weg te gaan want je bent in staat om je ongemakkelijke gedachten en gevoelens te hanteren.

Leer je te concentreren op wat je doet.

Om niet-werkbaar gedrag bij te sturen, moet je het uiteraard eerst opmerken. Het is dan ook belangrijk om te leren uit de automatische piloot te stappen en je te concentreren op wat je doet zodat je niet-werkbaar gedrag kan opmerken en bijsturen. Dit verhoogt de kans dat je de nieuwe vaardigheden doeltreffend in de praktijk zult omzetten.

Verhelder wat er voor jou toe doet.

Nieuwe vaardigheden leren vraagt volgehouden inspanning. Weten wat voor jou belangrijk is en hoe deze inspanningen je er dichter bij brengen verhoogt de motivatie om deze inspanningen te leveren.