Volgens Belgische werknemers zijn herstructureringen en werkonzekerheid de belangrijkste oorzaken van stress op de werkvloer.  Dat blijkt uit een opiniepeiling van het Europese agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Uit de peiling, uitgevoerd in 31 landen, blijkt verder ook dat werkgerelateerde stress op de helft van de werkplekken in Europa als normaal wordt beschouwd.  De meerderheid van de werkende bevolking verwacht ook dat het aantal werkende 60-plussers zal toenemen tegen 2020.  Maar één op acht werknemers heeft weet van programma’s of beleid in hun bedrijf om oudere werknemers te ondersteunen.

Bron: Visie