Vorig jaar was opnieuw een recordjaar op het vlak van absenteïsme op het werk, voornamelijk door een stijging van de langdurige afwezigheid.

Volgens loonberekenaar SD Worx zit het ziekteverzuim bij Belgische werknemers voor het vijfde jaar op rij in de lift. Het aantal ziektedagen per 100 werkdagen bevond zich in 2008 op 3,96 en steeg naar een record van 4,77. Dat komt voornamelijk door de langdurige afwezigheid (van een maand tot een jaar afwezigheid). Die steeg van 1,56 procent in 2008 tot 2,33 procent in 2012.

“Er zijn verschillende oorzaken, ” zegt woordvoerder Dirk Van Bastelaere, “zoals een vergrijzende werknemerspopulatie, motivatieproblematieken, stress, burn-out en fysieke aandoeningen.” Volgens Van Bastelaere kenmerkt onze arbeidsmarkt zich ook doordat we gemiddeld later beginnen werken en vroeger stoppen, bijvoorbeeld door brugpensionering.

Het kortdurende ziekteverzuim bleef met 2,44 procent de laatste vijf jaar nagenoeg constant. In 2002 waren Belgische werknemers gemiddeld 43 uur kortdurend afwezig, wat tot 47 uur opliep in 2012. Kortdurend verzuim is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Vorig jaar gaf een bedrijf met 100 werknemers volgens SD Worx gemiddeld 88.955 euro uit aan gewaarborgde lonen.

Absenteïsme komt vooral bij grotere organisaties voor. In kmo’s met minder dan 20 werknemers werd vorig jaar 33 uur verzuim gemeten, tegenover 54 uur in een bedrijf met meer dan 1.000 werknemers.

Bron: GVA