Moet u als baas nu ook al instaan voor het geluk van uw werknemers?  Dit is een vraag die Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, zich in het nsz-magazine ‘De zelfstandige‘ (29 juli 2013 – nr.14) stelt naar aanleiding van de nieuwe antipestwet die onlangs door de ministerraad goedgekeurd werd.

Wij zouden de vraag van Christine Mattheeuws, zonder ons uit te spreken over de zin en de onzin van bepaalde wetten, willen herformuleren: wat heeft u als de werkgever te winnen wanneer u investeert in het welzijn van uw werknemers? 

We zetten enkele feiten voor u op een rijtje.  Psychische problemen zijn alomtegenwoordig op de werkvloer.  Ongeveer één op vijf werknemers heeft psychische problemen.  Ongeveer één op drie werknemers ervaart stress en stressgerelateerde beperkingen.

Dit kost veel geld aan de werkgever.  Een Britse studie toont aan dat psychische problemen de bedrijfswereld jaarlijks zo’n 31 biljoen euro kosten.  Deze kosten zijn toe te schrijven aan ziekteverzuim (ongeveer 32 % van de kosten), presenteïsme (ongeveer 60 % van de kosten) en personeelsverloop (ongeveer 8 % van de kosten).

Een investering in evidence-based interventie om de geestelijke gezondheid van uw werknemers te bevorderen (bijvoorbeeld: Acceptance and Commitment Training), betaalt zichzelf dan ook dubbel en dik terug.  De European Psychiatric Association stelt dat preventieve interventies op het werk binnen een jaar een return on investment kunnen opleveren van 10 euro per geïnvesteerde euro

Dus… moet u als werkgever instaan voor het geluk van uw werknemers?  Wat de wet er ook over zegt… u heeft er baat bij om te investeren in het welzijn van uw werknemers!